IRMA, s.r.o.

Makléřská pojišťovací společnost

Jsme tu pro vás již přes 20 let …..

V.I.P. Konto


VIP Konto pro občany i firmy! I v letošním roce jsme pro Vás opět připravili mimořádnou nabídku zhodnocení Vašich volných finančních prostředků a nabízíme Vám na dobu 5 let zhodnocení minimálně ve výši 0,50 – 0,88 % p.a. podle věku vkladatele. Podmínkou je poukázání prostředků na účet České podnikatelské pojišťovny. Minimální vklad je od 100 tis. Kč neomezeně jak pro občany, tak i pro firmy, 100% pojištění vkladů, minimální vstupní věk je 18 let, maximální vstupní věk 80 let. V případě smrti pojištěného vyplatí pojistitel pojistnou částku pro případ smrti tj. zaplacené pojistné, výnosy z kapitálové hodnoty pojistného obmyšlené osobě v souladu s § 51 ZPS.

Výběr vkladu

Výběr se ziskem je možné provést již po 1. roce, avšak nelze získat celé garantované roční zhodnocení.
Výplata do jednoho měsíce od doručení žádosti


Poplatky
vedení účtu - zdarma
vklady a výběry - zdarma
Realizace a parametry smlouvy pro firmy ( občany )
pojistník – firma ( občan )
pojištěný – jednatel firmy ( občan )
vklady – převodem z firemního účtu ( z osobního účtu )
výběry – převodem na firemní účet ( na osobní účet )

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat

Iva Růžičková - +420 603 570 226 

Milan Růžička - +420 603 864 292 

Copyright © Vladislav Tomášek - admin@v-tomasek.com