IRMA, s.r.o.

Makléřská pojišťovací společnost

Jsme tu pro vás již přes 20 let …..

Pojištění rizik, majetku a odpovědnosti


Pojištění odpovědnosti z podnikatelské činnosti pro FO i PO 

rozšířená o pojištění odpovědnosti za věci převzaté, za věci užívané (věci na leasing), finanční škody a pojištění zaměstnanců při pracovním úrazu nad rámec hrazený zdravotní pojišťovnou

• Pojištění profesní odpovědnosti
• Pojištění odpovědnosti CK proti úpadku
• Pojištění lékařů a zdravotnických zařízení
• Stavebně montážní činnost včetně křížové odpovědnosti
• Pojištění stavebních a zemědělských strojů
• Pojištění strojů a strojních zařízení
• Pojištění elektronických zařízení
• Pojištění dopravce a přepravní náklady
• Pojištění nákladuPojištění majetku - živelné škody, krádež, vloupání, vandalismus

• pojištění budov, souboru budov a jiných staveb
• pojištění zařízení a vybavení firem
• pojištění skel a reklam
• pojištění přerušení provozu

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat

Iva Růžičková - +420 603 570 226 

Milan Růžička - +420 603 864 292 

Copyright © Vladislav Tomášek - admin@v-tomasek.com